Historie

Firma vznikla v roce 1992 pod obchodním názvem VEROGEL s.r.o. Její hlavní činností tehdy byla výroba a regionální distribuce cukrářské zmrzliny v 5 litrových vaničkách. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu obratu se v roce 1995 rozhodla začít s výrobou průmyslové zmrzliny /zmrzliny s delší dobou spotřeby v různém balení: kornouty, vaničky, kelímky atd./.

Tento finančně i technicky náročný krok /nákup nové a složitější technologie, náročnější technologické postupy/ umožnil firmě podstatné rozšíření výroby a získávání nových odběratelů.

Firma každý rok mnohonásobně zvyšovala svůj obrat a množství vyráběných výrobků, až v roce 1998 dosáhla maxima svých výrobních kapacit. Proto bylo nutné vybudovat nový výrobní areál. Nová provozovna na okraji Chrudimi byla dokončena v roce 1999, byla vybavena další technologií s podstatně vyšším výkonem. Ve stejném roce jsme pořídili do výroby jednu z nejmodernějších technologií na výrobu impulsní zmrzliny – extruzní linku.

Dalším důležitým krokem v rozvoji firmy byl rok 2001, kdy jsme s ohledem na expanzi firmy a novodobé trendy změnili jméno firmy na stávající EUROICE s.r.o., včetně vytvoření nových značek, vlastní distribuce a celkové image firmy.  

V roce 2004 společnost získala další zákazníky a opět podstatně navýšila objem výroby. Výrobní možnosti ve stávajícím areálu v Chrudimi dosáhly svého maxima. Výrobní ani skladové prostory neumožňovaly další rozšíření.  Společnost EUROICE s.r.o. se rozhodla pro přesun výroby do větších výrobních prostor a rozhodla se vstoupit do dražby areálu v Březhradě (areálu bývalého masokombinátu Salma a.s.). Pro budoucí využití areálu bylo nezbytné areál revitalizovat, dále se zaměřit na oblast IT/ICT, zlepšení technických a tepelných vlastností budov.

Areál Březhrad se nachází v jižní části Hradce Králové. Územně se rozkládá na ploše cca 100.000 m2, což firmě EUROICE s.r.o. zajišťuje dostatečný prostor na veškerou svoji činnost včetně případného rozšíření výroby. Zakoupením areálu Březhrad firma EUROICE s.r.o. rozšířila své aktivity o další činnosti, které areál ve svých prostorech nabízí:  zamražování, skladování v mrazírnách, chladírnách a suchých skladech. Dále o pronájem nebytových prostor (skladů, kanceláří a prodejních prostor), včetně ubytování v nově zbudované ubytovně. Ve výrobní části areálu firma rozšířila výrobu mražených krémů a zmrzlin o výrobu mražených polotovarů. Další rozšíření výrobní aktivity firma EUROICE  s.r.o. připravuje.

Areál se nachází při komunikaci I. třídy mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Ve schváleném územním plánu Hradce Králové je označen jako plocha výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí.

V současnosti se naše firma řadí mezi výrobce s nejširším sortimentem v ČR. Jsme schopni konkurovat jak tuzemským, tak i významným zahraničním výrobcům. Dokládá to nejen náš úspěch ve výběrových řízeních na dodávky zboží potravinářským řetězcům, ale i fakt, že jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2000.

Mezi naše největší odběratele patří zejména řetězce: MAKRO,  PENNY MARKET,  BILLA, KAUFLAND,  LIDL a další. Ve spolupráci se smluvními partnery dnes distribucí pokrýváme podstatné území České a Slovenské republiky.